ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Wydarzenia

Razem w kulturze - nowy projekt Kubiszówki

Razem w kulturze - nowy projekt Kubiszówki

 

 

 

 

 

 

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz jest jedną z pięćdziesięciu placówek w Polsce, które zakwalifikowały się do udziału w tegorocznej edycji programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Jego celem jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnych i aktywizowanie mieszkańców do współtworzenia kultury.

W ramach wyżej wymienionego programu Kubiszówka będzie realizowała projekt „Razem w Kulturze”, na który otrzymała grant w kwocie 30 tysięcy złotych. W pierwszym etapie projektu od kwietnia do czerwca br., dom kultury przeprowadzi diagnozę zasobów kulturotwórczych oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców Bielska-Białej, ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizowanych dzielnic miasta: Śródmieścia, Dolnego i Górnego Przedmieścia oraz ogłosi konkurs na inicjatywy lokalne w obszarze kultury. W drugim etapie projektu, jesienią tego roku, autorzy wybranych inicjatyw wspólnie z domem kultury zrealizują swoje pomysły. Wszystkie wydarzenia będą odbywać się w Kubiszówce lub w przestrzeni publicznej centrum miasta.

Powrót

Miejsce wydarzenia

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
Słowackiego 17, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 812 58 86; e-mail: kubiszowka@mdk.beskidy.pl
Termin:  2018-11-30