chór

(archiwum wpisu 06/2017)

Dyrygent: Teresa Adamus

Emisja głosu: Bogdan Desoń

Chór mieszany „ECHO” działa od 1919 roku, a od 1970 roku działa pod opieką Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej, który podlega Miejskiemu Domowi Kultury.

W latach 1970-2011 kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru był Piotr Jakóbiec. W 2011 roku funkcję tę przejęła Teresa Adamus. Dzięki pracy i zaangażowaniu oraz mecenatowi Domu Kultury Włókniarzy zespół rozwija się, poszerza repertuar (m.in. utwory świeckie i religijne z różnych epok, klasyczne współczesnych kompozytorów, polska muzyka ludowa, muzyka sakralna, kolędy czy światowe przeboje muzyki rozrywkowej) i nieustannie podnosi swój poziom artystyczny. W kategorii chórów mieszanych odnosi sukcesy i zdobywa nagrody i wyróżnienia na festiwalach i konkursach krajowych oraz międzynarodowych.

Poniżej wybrane sukcesy chóru „Echo”:

2010 rok – II nagroda w kategorii chórów stowarzyszeń i towarzystw śpiewaczych na XIII Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis;

2012 rok – w Światowym Festiwalu Chórów Dorosłych i Seniorów w Wiedniu uzyskanie tytułu Excellent;

2014 rok – Srebrny dyplom XXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze w Czechach.

2016 – Złoty Dyplom oraz nominacja do GRAND PRIX w Międzynarodowym Festiwalu „Kaunas Cantat” w Kownie na Litwie.

Bardzo wysoki poziom artystyczny i bogaty repertuar owocują kontaktami międzynarodowymi. Oprócz koncertów w Polsce, chór ma na koncie występy w Belgii, Niemczech, Austrii, na Węgrzech, w Czechach, we Włoszech i Szwajcarii.

Foto: Zdjęcie autorstwa Thirdman z Pexels