II Bielski Konkurs Satyryczny „Wrzuć na luz” (archiwum – wyniki 2013)

W II edycji Bielskiego Konkursu Satyrycznego „Wrzuć na luz”, której organizatorem był Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, wzięło udział 151 osób z całej Polski. Swoje prace nadesłali zarówno amatorzy, jak i osoby zajmujące się sztuką. 64 osoby nadesłały teksty prozą i wierszem, 71 osób uczestniczyło w kategorii rysunkowej, a 19 osób w kategorii fotograficznej. Najmłodszy uczestnik miał 5 lat, a najstarszy prawie 80.

Wyniki konkursu w kategorii tekstowej

Miejsce 1: Ewa Jabłońska z Otwocka,

Miejsce 2: Maciej Michalski ze Słupska,

Miejsce 3: Bogusław Jaroszek z Bielska-Białej.

Wyróżnienia przyznano jeszcze 5 osobom.

Wyniki konkursu w kategorii literackiej – dzieci i młodzież

Miejsce 1: Olga Kiełbasiak (Sieradz) za utwór prozatorski,

Miejsce 2: Filip Peringer (Bielsko-Biała) za wiersz,

Miejsce 3: Magdalena Szczurek (Jordanów) za wiersz.

Wyniki konkursu w kategorii rysunkowej

Miejsce 1: Adam Koguciuk z Pławanic,

Miejsce 2: Sławomir Lizoń z Częstochowy,

Miejsce 3: Waldemar Rukść z Olecka.

Równorzędne wyróżnienia otrzymali jeszcze Henryk Cebula z Przeworska, Michał Graczyk z Nysy, Jan Surma z Niska i Gabriela Białas z Olesna.

Jury przyznało też pierwszą w historii konkursu Nagrodę Zespołową uczniom Gimnazjum im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie za dojrzałość artystyczną i poczucie humoru.

Wyniki konkursu w kategorii fotograficznej

Miejsce 1: Sabina Kowalówka z Bielska-Białej

Miejsce 2: Gabriela Kowalówka z Bielska-Białej,

Miejsce 3: Anatol Pająk z miejscowości Chociwel.

Równorzędne wyróżnienia otrzymali Nikoletta Maćkowiak (Jabłonowo Pomorskie), Marek Bednarz z Bierunia i Konrad Wójcik z Dąbrówki Gorzyckiej.

As z rękawa dyrektora dla najlepszej pracy „Ponad kategoriami”: Waldemar Rukść z Olecka za rysunek „Miejscówka”. Z kolei Asiki z rękawa Dyrektora otrzymali Marek Bednarz z Bierunia i Ryszard Wasilewski z Łaska.

Skład jury:

Franciszek Kopczak (Szef Wszystkich Szefów, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej),

Juliusz Wątroba (Szef Podkomisji ds. Tekstu),

Marek „Widget” Mosor (Szef Podkomisji ds. Rysunku),

Aleksander Dyl (Szef Podkomisji ds. Foto),

Lech Kotwicz (Szef Konkursu i jego kurator).

foto: cjsinnott0 / pixabay