Przeglądanie internetu

Miejski Dom Kultury w Bielku-Białej został przyłączony do szerokopasmowej sieci w ramach projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”.

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet II. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. Całkowita wartość projektu to 25.385.309,64 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu była szerokopasmowa sień dla Bielska-Białej – zrealizowano budowę wydajnej sieci światłowodowej szkieletowej i dystrybucyjnej, która w pełni spełnia wymogi sieci następnej generacji. Ponadto wykonano węzły pod instalacje operatorów. Zdecydowana cześć sieci wybudowana została na potrzeby własne miasta Bielska-Białej, część została udostępniona operatorom telekomunikacyjnym. W ten sposób znacznie ulepszono dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci. Realizacja projektu pomogła też w rozwoju infrastruktury teleinformatycznej w całym mieście.

Zarządzanie infrastrukturą to zadanie osobnego i niezależnego podmiotu, który udostępnia część nowoczesnej infrastruktury wszystkim chętnym na równych warunkach rynkowych. Przyczyniło się to również do powstania konkurencyjnego rynku operatorów usług internetowych.

W ramach projektu udało się uzyskać m.in. sieć szkieletową o długości 57,01 km; 2 wdrożone systemy bezpieczeństwa sieci; 192 nowe węzły sieci szkieletowej; sieć dostępową o długości 5,439 km; 2 stacje bazowe sieci bezprzewodowej; zasięg stacji bazowej sieci bezprzewodowej wynoszący 5 km; 7 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu; 3 Publiczne Punkty Dostępu do Internetu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 1 centrum zarządzania siecią, 2 uruchomione serwery.

Wojtek T. / pixabay / StartupStockPhotos