Stare buki - Beskidy

Znasz historię oraz budowę Beskidów? Poniżej kilka cennych informacji.

Beskidy powstały w okresie trzeciorzędu, czyli w starszym podokresie Ery Kenozoicznej. Rozpoczął się on około 65 mln lat p.n.e. i trwał do 1,8 mln lat p.n.e. Co ciekawe, mniej więcej 22 mln lat temu nastąpiło największe nasilenie ruchów górotwórczych – tzw. orogenezy alpejskiej. W ten sposób powstały Karpaty, a zatem również Beskidy, Alpy i Pireneje.

Beskidy zbudowane są z trzeciorzędowych skał osadowych – prawdopodobnie powstawały one w kredzie i paleogenie. W czwartorzędzie miało jednak miejsce zlodowacenie, które miało znaczny wpływ na rzeźbę terenu. Z kolei procesy peryglacyjne sprawiły, że powstały łagodne stoki i szczyty.

Beskidy to najmłodsze góry w Polsce. Powstały, jak całe Karpaty, już pod koniec fazy alpejskich ruchów górotwórczych. Składają się on z tzw. fliszu, naprzemianległych warstw skał osadowych (piaskowców, zlepieńców, łupków itd.), które ukształtowały się w zbiorniku morskim (ocean Tetydy). Sfałdowane masy skalne, po oderwaniu się od podłoża, zostały wypchnięte na północ i następnie wypiętrzone. Beskidy są zbudowane z kilku płaszczowin, m.in. płaszczowiny śląskiej, magurskiej, dukielskiej itd.

Ewelina / pixabay / JerzyGorecki